Kategorieƫ

1.   KOMMUNIKASIE-ONTWERP

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

Elke inskrywing moet afsonderlik ingestuur word, tensy anders vermeld. Plakkate moet bv. afsonderlik ingeskryf word, nie as een (1) van vele nie. As die beoordelaarspaneel besluit dat verskillende inskrywings saam ’n veldtog verteenwoordig, kan die inskrywings vir ’n veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Die kategorie sluit in:

 • Logo’s: Individuele logo-ontwerp wat verwysingsmateriaal mag insluit om die ontwikkeling van die logo en sy toepassing te toon.
 • Identiteitsprogramme: Dit moet minstens drie elemente van ’n handelsnaam-identiteit insluit, soos ’n logo, visitekaartjies, briefhoof en koeverte. Dit mag ook digitale komponente insluit.
 • Plakkate en buitelugborde: Plakkate wat in die gedrukte kategorie ingeskryf word, mag nie in die kategorie kommunikasie-ontwerp ingeskryf word nie. Kies asseblief die toepaslikste kategorie vir jou inskrywing. Individuele plakkate wat deel vorm van 'n veldtog, moet afsonderlik ingeskryf word. BYVOORBEELD: Drie plakkate wat 'n veldtog vorm, moet drie inskrywings wees.
 • Direkte en promosionele posstukke: Dit sluit in items wat gepos word deur middel van standaardpos of koerierdienste, met inbegrip van driedimensionele stukke.
 • Algemene kollaterale werk: Met inbegrip van verkooppunt- en winkelreklame, promosies, kalenders en etikette. LET WEL: Alle items wat met behulp van posdienste versprei word, moet in die kategorie direkte en promosionele pos ingeskryf word, bv. kaartjies en uitnodigings.
 • Verpakking en nywerheidsontwerp: Dit sluit in handelsnaamverpakking en produkte wat spesifiek geskep is met die doel om ’n handelsnaam te bevorder, bv. ’n parfuumbottel of voedselverpakking.
 • Publikasie-ontwerp: Boekontwerp, tydskrif-/koerant-voorbladontwerp, jaarverslae, brosjures en tegniese literatuur, ens.

 

2. DIGITALE & INTERAKTIEWE KOMMUNIKASIE

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van 'n Afrikaanse of Engelse vertaling.

Die kategorie sluit in alle tafelrekenaarwerk, aanlyn, mobiel (selfone en tablette) en digitale kommunikasie.

Bestudeer die ‘Voorbereidingsriglyne’ oor hoe jy jou werk moet inskryf.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot TWEE (2) minute beperk word. INSKRYWINGS WAT LANGER IS AS TWEE (2) MINUTE MOET TOT TWEE (2) MINUTE GEREDIGEER WORD. Indien dit nodig geag word, kan die volledige werk die 2-minute video vergesel.

Wanneer basies dieselfde werk in meer as een kategorie ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. Maak dus seker dat die beskrywing van jou inskrywing toepaslik is vir die kategorie.

Wanneer jy ? oorsig-video verskaf, word dit sterk aanbeveel dat die aanbieding pasgemaak of aangepas word om die mees relevante elemente vir die gekose kategorie te beklemtoon. As die beoordelaars nie die elemente wat relevant is vir die kategorie geredelik kan ontsyfer nie, sal dit teen jou inskrywing tel.

LET WEL: Handelsnaaminhoud kan in enige van die subkategorieë hieronder ingeskryf word, afhangend van die medium wat gebruik word. ? Handelsnaaminhoud-veldtog kan ingeskryf word in die kategorie Digitale Geïntegreerde Veldtog, asook in die kategorie Geïntegreerde Veldtog.

Daar is drie (3) subkategorieë:

2.1 Webwerf; Mikrowerf; Mobiele toepassings & werwe

Let wel: Alle inskrywings is individueel, tensy dit anders aangedui word. Jy mag slegs een inskrywing vir een (1) van die drie (3) onderstaande elemente inskryf. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word (dit wil sê, jy kan nie twee (2) verskillende stukke as een (1) inskrywing inskryf nie, soos een (1) vir die webblad en een (1) vir mobiele toepassings).

Onthou asseblief om aan te dui vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. webwerf of mikrowerf.

Hierdie kategorie sluit in:

 • Webwerf: ’n Webwerf word gedefinieer as ’n alleenstaande werf wat vir ’n onbepaalde tydperk die hoof-aanlynverteenwoordiging van ’n handelsnaam is, bv. www.toyota.co.za
 • Mikrowerf: ’n Mikrowerf word gedefinieer as ’n werf met ’n beperkte lewensduur wat vir ’n spesifieke produk of vir ’n subhandelsnaamervaring geskep word, bv. Glade Festival 2014.
 • Mobiele toepassings & werwe: Mobiele toepassings, mobiele webtuistes, handelsnaamspeletjies wat spesifiek vir ? handelsnaam, handelsnaamtegnologie, slim (intelligente) toepassings en korporatiewe aanbiedings geskep is.

2.2   Internet Reklame, Mobiele Reklame; Sosiale Media; E-posbemarking

Let wel:  Alle inskrywings is individueel, tensy dit anders aangedui word. Jy mag slegs een (1) inskrywing vir een (1) van die vier (4) onderstaande elemente inskryf. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word (dit wil sê, jy kan nie twee (2) verskillende stukke as een inskrywing inskryf nie, soos een (1) vir aanlyn-reklame en een (1) vir mobiele reklame).

Onthou asseblief om aan te dui vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. aanlyn-reklame of mobiele reklame.

Hierdie kategorie sluit in:

 • Aanlyn-reklame: Betaalde mediaruimte op ’n derdepartyplatform, met inbegrip van banier-advertensies, tussenbladsye (interstitial pages) en uitskiet-vensters (pop-up windows). Elke banier-advertensie in ? veldtog moet individueel ingeskryf word Internet video-advertensies (bv. betaalde YouTube-reklame) moet onder TV/Rolprentteater/Video ingeskryf word.
 • Mobiele reklame: Sluit in reklame op mediaplatforms soos Vodaphone Live! of AdMob, asook SMS, MMS en Bluetooth.
 • Sosiale Media: Sluit in virale bemarking, bv. interaktiewe video’s, Facebook-profiele, twiets, blogs en soortgelyke sosiale netwerkwerwe. Afsonderlike virale video word NIE hierby ingesluit NIE – dit moet onder TV/Rolprentteater/Video ingeskryf word.
 • E-posbemarking: Dit moet geteikende kommunikasie bevat met ’n duidelik identifiseerbare oproep-tot-aksie- of responsmeganisme. Inskrywings in hierdie kategorie moet binne ’n e-posplatform uitgevoer wees.
 1. Digitale geïntegreerde veldtog

Dit moet ’n digitaal-gedrewe veldtog wees en moet ? minimum van drie (3) verskillende digitale elemente insluit, bv. mikrowerf, e-posbemarking en mobiel.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

3. TELEVISIE, ROLPRENT & VIDEOKOMMUNIKASIE

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Daar is vier (4) subkategorieë:

3.1  Televisie/Rolprentteater: ’n Advertensie met ’n produksiebegroting bó R1 miljoen. Inskrywings moet ontwerp wees vir uitsending en moes eers op televisie of in rolprentteaters vertoon gewees het.

3.2  Televisie/Rolprentteater: ’n Advertensie met ’n produksiebegroting onder R1 miljoen. Inskrywings moet ontwerp wees vir uitsending en moes eers op televisie of in rolprentteaters vertoon gewees het.

3.3 Video en rolprent nie vir algemene/openbare uitsending nie:

Video wat spesifiek vervaardig is om op skerms anders as TV, rolprentteater of die Internet te vertoon. Dit sluit in video/rolprent vir winkels, wagkamers, vlugvermaak, stadions, buitelugskerms, lughawens, en korporatiewe video, vir geleenthede.

3.4 Internet-reklame: TV-lokprente en inhoudspromosies; Handelsnaaminhoud-video

Hierdie kategorie sluit in:

 • Internetreklame: Videoreklame wat spesifiek vir die Internet of mobiele kommunikasie geskep is. Dit sluit in betaalde YouTube-advertensies.

Reklame vir uitsending wat later op die Internet uitgesaai is, mag nie hier ingeskryf word nie.

 • TV-lokprente en inhoudspromosies: Dit sluit in alle promosies vir uitsendingsinhoud. Bestaande materiaal mag gebruik word, bv. materiaal van die inhoud van ’n program wat vertoon is.
 • Handelsnaaminhoud-video: Handelsnaaminhoud-video sluit die volgende in:

’n Vollengte rolprent of minireeks wat vir vrystelling op televisie, rolprentteaters, DVD of aanlyn vervaardig is. Dit sluit alle genres in – fiksie, werklikheid, dokumentêr en vermaak.

LET WEL: Maak asseblief seker dat die beskrywing van jou inskrywing die konteks verduidelik, asook hoe die materiaal besigtig was. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Onthou asseblief om aan te dui in watter medium jy jou werk inskryf, byvoorbeeld, TV-lokprente of Handelsnaaminhoud-video.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word.

INSKRYWINGS WAT LANGER IS AS TWEE (2) MINUTE MOET TOT TWEE (2) MINUTE GEREDIGEER WORD. Indien dit nodig geag word, kan die volledige werk die 2-minute video vergesel.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

4.GEDRUKTE KOMMUNIKASIE

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf enige resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word.    

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Let wel: ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk voorberei en ingedien word (bv. drie (3) plakkate mag nie as een inskrywing saamgevoeg word nie). Indien die beoordelaars sou besluit dat verskeie stukke ’n veldtog verteenwoordig, sal dit in een (1) veldtogtoekenning gekombineer word.

Alle inskrywings moet eenmalig in die volgende kategorieë ingeskryf word: Koerante, Tydskrifte en Plakkate.

Daar is drie (3) subkategorieë:

4.1 Koerantadvertensies

Sluit in alle reklame in koerante wat standaard-reklameruimte en handelsnaaminhoud gebruik. 

Handelsnaaminhoud sluit in die integrasie van ? handelsnaam en ? inhoudplatform – wat reeds bestaan of wat spesifiek geskep is om die handelsnaam te bevorder.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

4.2 Tydskrifadvertensies

Sluit in reklame in tydskrifte wat standaard-mediaruimte en handelsnaaminhoud gebruik.

Handelsnaaminhoud sluit in die integrasie van ? handelsnaam en ? inhoudplatform – wat reeds bestaan of wat spesifiek geskep is om die handelsnaam te bevorder.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.    

 4.3  Plakkate 

Dit moet verkieslik plakkate wees vir binnenshuise doeleindes pleks van buitenshuis, bv. plakkate vir winkels of verkooppunte in supermarkte, motorvertoonlokale, apteke (maar nie met inbegrip van kleinhandel-uitstallings nie).

Plakkate wat by enige ander binnenshuise plekke vertoon word, kan ook hierby ingesluit word, bv. hospitale, skole, banke, kantore, residensiële geboue/ingangsportale, tentoonstellings, museums en galerye, ens.

Plakkate wat reeds ingeskryf is in die Kommunikasie-ontwerpkategorie mag nie in die Gedrukte Kommunikasiekategorie ingeskryf word nie.

Buitelug- en lamppaalplakkate moet in die kategorie Buitenshuis ingeskryf word.

 1. RADIO

Sluit in alle radio-advertensies wat op radiostasies uitgesaai is, of dit nou uitsaaistasies of Internetradio was.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf enige resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word.

Dit sluit ook in:

 • Radiopromosies en advertensiepromosies.
 • Handelsnaaminhoud vir radio sluit in die integrasie van ? handelsnaam en ? inhoudplatform – wat reeds bestaan of wat spesifiek geskep is om die handelsnaam te bevorder.

Alle inskrywings is individuele inskrywings. Byvoorbeeld, drie (3) veldtog-advertensies moet individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ? veldtog, sal dié inskrywings in een (1) saamgevoeg word.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

     6. BUITENSHUIS

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. INSKRYWINGS WAT LANGER AS TWEE (2) MINUTE IS, MOET TOT TWEE (2) minute geredigeer word. Indien dit nodig geag word, mag die volledige werk die 2-minute inskrywing vergesel.

Let wel:  Alle inskrywings is individueel. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word, dit wil sê twee (2) verskillende stukke, bv. een (1) lamppaal-advertensie en een (1) bushalte-advertensie mag nie as een (1) inskrywing ingedien word nie.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

Hierdie kategorie sluit in:

 • Buitenshuise media: Buitelugborde, elektroniese naamborde, reklame op mure en muurskilderye, lamppaal-advertensies, bushaltes, bewegende deurgangmedia (bv. taxi’s), kleinhandel en winkelnaamborde, sportstadions en statiese deurgangmedia (bv. lughawens en bushaltes).
 • Omgewings- en alternatiewe media: Alle vryformaat, nie-tradisionele mediavorms, met inbegrip van pamflette, promosionele geskenke en monsters (samples), media wat nie voorheen gebruik is nie, muurpanele, handelsware, kiosks, sportvelde, ens.
 • Winkelreklame: Alles promosionele materiaal in winkels soos verkooppunt, toonvensters, promosionele handelsmerking, waskamerreklame, winkelwaentjies. Aktiverings wat lewende akteurs/kunstenaars of lokvalbemarking gebruik, moet inskrywings in die kategorie Lewende Aktiverings inskryf.
 • Direkte kommunikasie: Direkte posstukke soos kaartjies, posbestel-katalogusse, T-hemde, koffiebekers, vlae, baniere, uitnodigings, ens.

Let wel: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. buitelugmedia of omgewingsmedia.

 7.LEWENDE GEBEURTENISSE & AKTIVERINGS & DIREKTE KOMMUNIKASIE

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf enige resultate tot jou beskikking. Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. INSKRYWINGS WAT LANGER AS TWEE (2) MINUTE IS, MOET TOT TWEE (2) minute geredigeer word. Indien dit nodig geag word, mag die vollengte-werk die 2-minute inskrywing vergesel.

LET WEL: Jy mag net een (1) inskrywing vir een (1) van die vier (4) elemente hieronder inskryf. ? Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word (dit wil sê, jy mag nie twee (2) verskillende stukke, bv. een (1) vir lewende gebeurtenisse en een (1) vir lewende aktivering as een (1) inskrywing indien nie.)

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. Lewende gebeurtenisse of Direkte posstuk.

Die kategorie sluit in:  

 • Lewende gebeurtenisse: Interne en eksterne geleenthede, met inbegrip van handelsnaaminhoud (bv. veilings, opvoedkundig, handelsnaaminhoud, konferensies, bekendstellings, motivering, rondreisende aanbiedings (road shows), vertonings, diens & maatskaplike verantwoordelikheid). ? Lewende gebeurtenis moet ? genooide gehoor hê.
 • Lewende aktiverings: Handelsnaamaktiverings waar akteurs in lewende lywe gebruik word en met ’n gehoor wat nie genooi nie is nie, bv. winkelsentrumaktiverings, langs paaie, in winkels, pendelaarpromosies en lokval-aktiverings.
 • Handelsnaamaktiverings en promosies wat promosionele personeel gebruik, moet in die kategorie Omgewings- & Alternatiewe Media ingeskryf word.
 • Verbruikersgerigte geleenthede soos sportbyeenkomste en aktiverings, kunstefeeste en sosiale aktiwiteite, ens. Alle inskrywings moet in elektroniese of plakkaatformaat ingedien word. Geen aanbiedings sal tydens die beoordeling toegelaat word nie. Alle materiaal moet tot ’n tydsverloop van hoogstens twee (2) minute of korter geredigeer word.

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. Lewende gebeurtenisse of Lewende aktiverings.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

 1. GEÏNTEGREERDE VELDTOG

’n Kategorie wat voorsiening maak vir kommunikasieveldtogte oor veelvoudige media heen – ? minimum van drie (3) verskillende mediatipes word vereis.

VOORBEELD: ? Veldtog kan televisie, radio en buitelug insluit, OF, binneversiering, plakkate & aanlyn. Dit is belangrik dat die media as ? hegte veldtog saamwerk en inskrywings moet die integrasie van die verskillende mediaplatforms verduidelik.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Alle geïntegreerde veldtoginskrywings moet op borde of as ’n video-aanbieding ingestuur word, en ’n raamwerk van die veldtog verskaf word wat elke aspek van die veldtog beklemtoon (alle videomateriaal moet tot hoogstens twee (2) minute geredigeer word). Individuele media-elemente kan die oorsig vergesel.

Geïntegreerde-veldtoginskrywings kan bestaan uit veelvoudige stukke wat reeds as individuele inskrywings in ander kategorieë ingeskryf is.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

  9.OORSPRONKLIK AFRIKAANS

      Let wel:  Elke element moet as ’n afsonderlike inskrywing ingedien word.

 • Alle reklamemediums word ingesluit. Enige advertensie wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskep is, kan ingeskryf word.
 • Hierdie kategorie is slegs oop vir Afrikaanse inskrywings.

10.KLEINHANDELKOMMUNIKASIE

Let wel: Elke element moet as ’n afsonderlike inskrywing ingedien word.

 • Alle reklamemediums word ingesluit. Enige produk of diens wat via die kleinhandelsektor verkoop of bemark word, en enige kleinhandelwinkel, bv. vir klerasie, kos, ens.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

  11.VERNUF

 • Enige enkele stuk werk mag ingeskryf word. Let wel: Elke stuk moet afsonderlik ingeskryf word. Die beoordelaars mag hul diskresie gebruik om veelvoudige inskrywings in een vernufveldtogtoekenning te kombineer indien hulle dit as ’n veldtog beskou.
 • Die toekenning sal gaan aan die beste vernufuitvoering in ’n enkele inskrywing, bv. kunsleiding, skryfwerk, fotografie, illustrasie, tipografie, animasie, spesiale visuele effekte, oorspronklike musiek en klankontwerp, uitvoering, ens.

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter spesifieke vernuf jy jou werk inskryf, bv. digitale animasie OF skryfwerk OF kunsleiding, ens.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

12. STUDENTEKATEGORIE

Lees asseblief die voorbereidingsriglyne vir die professionele kategorieë vir die instuur van inskrywings.

Alle inskrywings in die Studente-kategorieë kan aan die hand van die Voorbereidingsriglyne in die professionele kategorieë gekontroleer word.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet beperk word tot twee (2) minute. INSKRYWINGS WAT LANGER IS AS TWEE (2) MINUTE MOET TOT TWEE (2) MINUTE GEREDIGEER WORD. Indien dit nodig geag word, maar die volledige werk moet die 2-minute oorsig vergesel.

Daar is sewe (7) subkategorieë:

   12.1 Studente: Televisie, rolprentteater, videokommunikasie, internetreklame

Die kategorie sluit in:

 • Televisie, rolprentteater, videokommunikasie, internetreklame: Advertensies wat vir die uitsaaimedia of die Internet vervaardig is. Dit moet advertensies vir ? spesifieke handelsnaam wees. Geen storieborde mag ingeskryf word nie, slegs voltooide advertensies.

Let wel: Alle inskrywings is individueel, tensy anders aangedui. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word (byvoorbeeld, jy mag nie ? televisie-advertensie en ’n internet-advertensie as een (1) inskrywing indien nie).

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy inskryf, bv. televisie- of Internet-advertensie.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

12.2  Studente: Radio

Die kategorie sluit in:

 • Radio-advertensies vir radiostasies, hetsy vir konvensionele radio-uitsending of Internet-radio.
 • Klankuittreksels vir Internet- of mobiele media, met inbegrip van potgooie, e-pos, webwerf-afladings.
 • Handelsnaaminhoud vir radio; dit sluit in die integrasie van ’n handelsnaam en ’n inhoudplatform – wat reeds bestaan of wat spesifiek geskep is om ’n handelsnaam te bevorder.

Radio-inskrywings moet volwaardige advertensies in elektroniese formaat wees. Geen storieborde sal aanvaar word nie.

   12.3 Studente: Gedrukte kommunikasie

Die kategorie sluit in:

 • Koerant- en tydskrifreklame: reklame in Koerante & Tydskrifte wat standaard-mediareklameruimte gebruik.
 • Plakkate: Plakkate moet verkieslik vir binnenshuise gebruik pleks van buitenshuis wees, bv. winkel- of verkooppuntreklame.
 • Buitelug sluit in buitelugborde, bushaltes, bewegende reklame, muurtekeninge langs paaie, verkooppunt, winkel, opblaasartikels, ballonskepe, warmlugballonne, winkeltrollies, kiosks, kleedkamerreklame, roltrapreklame, sportvelde, ens.

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou stuk inskryf, bv. koerante of plakkate.

12.4  Studente: Digitale interaktiewe-kommunikasie

Die kategorie sluit in:

 • Aanlyn-reklame, e-posbemarking, Webwerwe, Mikrowerwe.
 • Sosiale media.
 • Digitale toepassings, Speletjies & interaktiewe toerusting/gereedskap/hulpmiddels.
 • Mobiele reklame, mobiele toepassings, mobiele werwe.
 • Digitale geïntegreerde veldtogte.

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou werk inskryf, vir Aanlyn-reklame of vir Sosiale Media.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

   12.5   Studente: Kommunikasieontwerp

Alle inskrywings moet afsonderlik ingestuur word, tensy anders vermeld. Plakkate moet bv. afsonderlik ingeskryf word, nie as een (1) van vele nie. As die beoordelaarspaneel besluit dat verskillende inskrywings saam ’n veldtog verteenwoordig, kan die inskrywings vir ’n veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Bestudeer asseblief die voorbereidingsriglyne vir riglyne vir die inskrywingsformaat.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

Die kategorie sluit in:

 • Logo’s: Individuele logo-ontwerp wat verwysingsmateriaal mag insluit om die ontwikkeling van die logo en sy toepassing te toon.
 • Identiteitsprogramme: Dit moet minstens drie (3) elemente van ’n handelsnaam-identiteit insluit, soos ’n logo, visitekaartjies, briefhoof en koeverte. Dit mag ook digitale komponente insluit.
 • Plakkate en buitelugborde: Plakkate wat in die gedrukte kategorie ingeskryf word, mag nie in die kategorie Kommunikasie-Ontwerp ingeskryf word nie. Kies asseblief die mees toepaslike kategorie vir jou inskrywing.
 • Direkte en promosionele posstukke: Dit sluit in items wat gepos word deur middel van standaardpos of koerierdienste, met inbegrip van driedimensionele stukke.
 • Algemene kollaterale werk: Met inbegrip van verkooppunt- en winkelreklame, promosies, kalenders en etikette. LET WEL: Alle items wat met behulp van posdienste versprei word, moet in die kategorie direkte en promosionele pos ingeskryf word, bv. kaartjies en uitnodigings.
 • Verpakking en nywerheidsontwerp: Dit sluit in handelsnaamverpakking en produkte wat spesifiek geskep is met die doel om ’n handelsnaam te bevorder, bv. ’n parfuumbottel of voedselverpakking.
 • Publikasie-ontwerp: Dit sluit in boekontwerp, tydskrif-/koerant-voorbladontwerp, jaarverslae, brosjures, tegniese literatuur, ens.

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter medium jy jou werk inskryf, bv. Logo’s of Algemene kollaterale werk.

  12.6  Studente: Vernuf

 • Enige enkelstuk mag ingeskryf word. ? Stuk wat in die kategorie Kommunikasie-ontwerp ingeskryf is, mag nie in vir Ontwerp in die Vernuf-kategorie ingeskryf word nie. Kies asseblief die mees toepaslike kategorie vir jou inskrywing. 
 • Let wel: Elke stuk moet afsonderlik ingeskryf word. Die beoordelaarspaneel sal sy diskresie gebruik om veelvoudige inskrywings in een (1) vernufveldtogtoekenning te kombineer as die stukke volgens die beoordelaars deel van ’n veldtogtema vorm. Dié toekenning sal gaan aan die beste vernufuitvoering van ’n enkele stuk, bv. kunsleiding, skryfwerk, fotografie, illustrasie, tipografie, digitale animasie, spesiale visuele effekte, oorspronklike musiek en klankontwerp en uitvoering.  

BELANGRIK: Dui asseblief aan vir watter spesifieke vernufaspek jy inskryf, bv. digitale animasie OF skryfwerk, ens.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.

12.7  Studente: Geïntegreerde veldtog

’n Kategorie wat voorsiening maak vir kommunikasieveldtogte wat oor verskeie mediaplatforms werk.

Minstens drie (3) verskillende elemente word verlang. Dit kan byvoorbeeld ’n kombinasie van ’n gedrukte advertensie, ? radio-advertensie en ’n webwerf wees. Geïntegreerde veldtoginskrywings kan bestaan uit veelvoudige stukke wat reeds as individuele inskrywings in ander kategorieë ingeskryf is.

Inskrywings moet die integrasie van die verskillende mediaplatforms verduidelik.

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle Afrikataal-inskrywings moet vergesel word van ? Afrikaanse of Engelse vertaling.