Inskrywinggeld

INSKRYFGELD IS NIE TERUGBETAALBAAR NIE.

 

  • Enkelkategorieë: R920
  • Geïntegreerde-veldtogkategorieë: R1 750
  • Studente – enkelkategorieë: R250
  • Studente – veldtog: R440

 

Inskrywings moet aanlyn ingedien word, ten volle vereffen word en fisieke afskrifte moet voor of op Dinsdag, 1 Augustus 2017 by Pendoring se kantoor by Mediapark, Kingswaylaan 69, Auckland Park afgelewer word om 'n 10% laat fooi te verhoed. Die finale sperdatum vir alle inskrywings is op Vrydag, 11 Augustus 2017.

BTW van 14% is betaalbaar en word op inskrywings gehef.

 

 

BETALINGSMETODES

 

  1. Bankoordrag - Rekeningbesonderhede word op faktuur verskaf.
  2. Tjek - Slegs tjeks wat by Suid-Afrikaanse banke gewissel kan word, is aanvaarbaar. Alle tjeks is betaalbaar aan The Pendoring Advertising Awards en ’n afskrif van die faktuur moet die betaling vergesel.
  3. Kredietkaart - Pendoring is nie toegerus om kredietkaartbetalings te aanvaar nie.