Pryse

PRESTIGE-TOEKENNING

Die goue wenners van alle Afrikaanse werk in al die kategorieë, met die uitsondering van studente, kom in aanmerking vir hierdie toekenning.

Die wenner van die Prestige-toekenning ontvang: 

 • ’n Oorsese studiereis ter waarde van R100 000 (slegs geldig vir 2018).
 • Die Pendoring-Prestigetrofee en ’n geraamde sertifikaat.
 • Die handelsnaam van die algehele wenadvertensie/-veldtog (Prestige-toekenning), ontvang gratis lugtyd van kykNET ter waarde van R550 000. LW. Bepalings en voorwaardes geld.

 

UMPETHA-TOEKENNING

Die goue wenners van alle werk, Afrikaans uitgesluit, in al die kategorieë, met die uitsondering van studente, kom in aanmerking vir hierdie toekenning. 

Die wenner van die Umpetha-toekenning ontvang: 

 • ’n Oorsese studiereis ter waarde van R100 000 (slegs geldig vir 2018).
 • Die Pendoring-Umpethatrofee en ’n geraamde sertifikaat.

 

STUDENTETOEKENNINGS

 • Twee algehele wenners word gekies uit die goue wenners: R10 000 vir die beste Afrikaanse werk en R10 000 vir die beste studentewerk in een van die inheemse tale, (Afrikaans uitgesluit).
 • Elke goue wenner ontvang R6 000,’n goue Pendoring-trofee en ’n geraamde sertifikaat.
 • Elke silwer wenner ontvang R2 500, ’n silwer Pendoring-trofee en ’n geraamde sertifikaat.

 

VERNUFTOEKENNINGS

 • Vernufinskrywings kom net in aanmerking vir ’n goue vernuftoekenning of ’n vernufsertifikaat.
 • Elke goue wenner ontvang R3 000, 'n goue Pendoring-trofee en ’n geraamde sertifikaat.

 

GOUD & SILVER WENNERS

 • Elke goue wenner ontvang R6 000,’n goue Pendoring-trofee en ’n geraamde sertifikaat.
 • Elke silwer wenner ontvang R2 500, ’n silwer Pendoring-trofee en ’n geraamde sertifikaat.
 • Let asb. op na die Vernufpryse (sien hieronder).