FAQ

  1. Wat is nuut vanjaar?

Elkeen van Suid-Afrika se 10 inheemse amptelike tale kan nou op gelyke voet meeding om Pendoring se gesogte goue en silwertrofeë in al die kategorieë.

Die Umpetha-toekenning vir die beste werk in 'n inheemse taal, Afrikaans uitgesluit, wat verlede jaar 'n kontantprys van R20 000 was, gaan voortaan ook 'n oorsese studiereis van R100 000 behels.

Nuut in die studentekategorie: daar gaan voortaan twee toekennings van R10 000 elk wees vir die algehele studentewenners – R10 000 vir die wenner van die beste Afrikaanse werk en R10 00 vir die wenner in die kategorie vir die ander inheemse tale.

  1. Wat is die sperdatum vir inskrywings?

Inskrywings sluit op 8 Augustus 2016. Alle werk wat van 31 Julie 2015 tot 31 Julie 2016 gepubliseer of uitgesaai is, kan ingeskryf word.

  1. Wie mag inskryf?

Enigiemand wat betrokke is by die skep, publikasie of produksie van die werk (met inbegrip van die handelsnaameienaar, -bewaker, agentskap of produksiemaatskappy). Geen advertensie mag deur meer as een onderneming ingeskryf word nie. Pryse word toegeken aan die onderneming wat ingeskryf het. Advertensies mag slegs met die goedkeuring van die adverteerder ingeskryf word.

Studente mag net in die studentekategorie inskryf. Studente-inskrywings moet geskep word op grond van voorgeskrewe werk deur opvoedkundige instellings in Suid-Afrika. Waar moontlik, moet studentewerk deur die Skool/Kollege/Universiteit ingedien word, pleks van regstreeks deur die student.

  1. Hoe word die werk beoordeel?

Alle inskrywings word anoniem beoordeel. Dit beteken dat die beoordelaars nie weet watter agentskappe werk ingeskryf het nie of watter skeppende spanne daarvoor verantwoordelik is nie. Dit vergemaklik die proses om bloot op meriete te beoordeel. Inskrywings word in twee rondes beoordeel. In die eerste ronde stem beoordelaars In/Uit vir elke inskrywing. Inskrywings wat in die eerste ronde die paal gehaal het, is nie finaliste nie. Die resultate word vervolgens deur die beoordelaarspaneel bespreek waartydens hulle die insluiting van enige werk (hul eie werk uitgesluit) wat nie tot die tweede ronde deurgedring het nie kan motiveer. In die tweede ronde stem beoordelaars individueel vir inskrywings wat deurgedring het en ken punte toe van 0 tot 100. Gegrond op hierdie puntetelling word finaliste en wenners gekies. Die voorsitter van die beoordelaarspaneel hersien en bekragtig die finale puntetelling.

  1. Wanneer word die finaliste bekendgemaak?

Die finaliste word op Vrydag, 16 September 2016 aangekondig.

  1. Wanneer en waar is die gala-geleentheid

Die gala-aand vind plaas op Vrydagaand, 28 Oktober 2016 by Vodacom World in Midrand.

  1. Ek kry nie toegang tot my rekening nie. Wat moet ek doen?

Om jou rekening “oop te sluit”, stuur asseblief 'n e-pos aan pendoring@media24.com vir hulp.