Kategorieë

Die kategorieë is slegs oop vir inheemse Suid-Afrikaanse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.

Studente mag slegs in die studentekategorie inskryf. Waar moontlik, moet studentewerk deur die skool/kollege/universiteit ingeskryf word pleks van regstreeks deur die student.

Alle kategorieë, met inbegrip van Vernuf, is afsonderlike inskrywings, tensy dit anders aangedui word. Byvoorbeeld, plakkate moet individueel ingeskryf word, nie as een van vele nie.

Gaan asseblief die riglyne in ‘Voorbereiding van inskrywings’ vir elke kategorie noukeurig na om die volle besonderhede te kry oor die formaat wat gebruik moet word vir die indien van inskrywings. As verskeie stukke na die beoordelaarspaneel se oordeel ’n veldtog verteenwoordig, sal hierdie inskrywings vir ’n veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Gaan asseblief ook die ‘Reëls’ noukeurig na om te verseker jou inskrywing is geldig.

Daar is 12 hoofkategorieë:

 1. Kommunikasie-ontwerp
 2. Digitale en interaktiewe kommunikasie
 3. TV/Rolprentteater/Video-kommunikasie
 4. Gedrukte kommunikasie
 5. Radio-kommunikasie
 6. Buitenshuis
 7. Lewende gebeurtenisse (live events) & aktiverings
 8. Geïntegreerde veldtog
 9. Oorspronklik Afrikaans
 10.  Kleinhandelkommunikasie
 11.  Vernuf

     12.   Studente