Inskrywings: stap-vir-stap

Lees die reëls

Maak seker jou inskrywing is geldig. Alle inskrywings moet goedgekeur, en kommersieel gepubliseer, geloods of uitgesaai gewees het.

Maak seker van die kategorieë, inskrywingsgeld

Maak seker dat jy jou werk in die korrekte kategorie inskryf, asook van die inskrywingsgeld. Pendoring behou die reg voor om inskrywings na die toepaslike kategorie te skuif voordat die beoordeling begin. Dit bly egter jou verantwoordelikheid as deelnemer om jou inskrywing in die korrekte kategorie in te dien.

Die beoordelaarspaneel mag nie inskrywings gedurende die beoordelingsproses tussen kategorieë rondskuif nie.

Die keerdatum vir inskrywings is 1 Augustus 2016. 'n Heffing van 10% op laat-inskrywings wat ná die spertyd ontvang word, is van toepassing.

Voorbereiding van inskrywing

Elke kategorie het sy eie voorbereidingsvereistes. Maak seker dat jy weet wat vir die kategorie vereis word waarin jy wil inskryf.

Dien jou inskrywing aanlyn in

Voordat jy betaal, het jy die geleentheid om jou inskrywings te hersien. Op hierdie stadium kan jy inskrywings redigeer, onttrek of byvoeg.

Nadat jy al jou inskrywings geskep en sorgvuldig nagegaan het, kan jy betaal. Betaling moet deur middel van 'n bankoordrag gedoen word. Pendoring beskik nie oor kredietkaartgeriewe nie. 

Jy kan jou inskrywings enige tyd ná betaling in die ‘Bestuur Inskrywings’-seksie hersien. Jy kan media byvoeg en finaliseer en enige vorms, etikette en fakture uitdruk.

Laai digitale lêers en stuur fisieke materiaal

Alle elektroniese media kan met behulp van die inskrywingstelsel gelaai word.

Fisieke inskrywings moet nie later nie as 1 Augustus 2016 by Mediapark, Kingswaylaan 69, Auckland Park afgelewer word.

Wanneer jou aanlyn-inskryfvorm voltooi is, sal jy die inskrywings- en verpakkingsetikette kan uitdruk.
 

Vra vir hulp

As jy in enige stadium hulp nodig het, bel ons by 011 713 9781 of stuur 'n e-pos aan Pendoring@media24.com

Indien jy onseker is oor die kategorie waarin jy jou werk moet inskryf of hoe om jou inskrywing voor te berei, sal ons jou help en die nodige riglyne verskaf.