ATKV is goud werd vir Pendoring

Die ATKV is nog net so toegewyd aan die Pendoring Reklametoekennings soos toe dit in 1994 as dié organisasie se “baba” ontstaan het.

Só sê Japie Gouws, Besturende Direkteur van dié kultuurorganisasie. “Ons is baie gelukkig oor hoe die toekennings in omvang en gewildheid toegeneem het,” sê hy. Die ATKV se steun, ook as goue borg van die toekennings, staan dus nog selfs sterker as altyd.

Hoewel Afrikaans in vele opsigte onder druk is, meen Gouws daar is tog ook al hoe meer begrip onder sakelui en groot maatskappye dat ’n Afrikaanse reklamerand benewens die produk of diens ook die lojaliteit van die Afrikaanse verbruiker koop.

Dit het hy ook al dikwels agtergekom in gesprek met groot maatskappye wanneer daar die een of ander storm oor moontlike taaldiskriminasie opgesteek het. “Dit gaan ook goed met Afrikaans,” sê hy met verwysing na veral die finansiële advertensies in Afrikaanse dagblaaie. “Ons is ’n gevestigde taal, en sakelui besef ons waarde, maar ons besef ook ons staan naas 10 ander amptelike tale.”

Hy sê die sensussyfers wys 13,5 persent van die Suid-Afrikaanse bevolking is eerstetaal-Afrikaanssprekers, maar die tweede- en derdetaalsprekers wat ook Afrikaans verstaan, verdriedubbel seker dié syfer. Ook hulle is verbruikers van Afrikaanse reklame, en geniet dit eweneens, soos wat die perkelose waardering vir die “Met eish”-Klipdrift-advertensie bewys het.

Die Eg Suid-Afrikaanse kategorie van Pendoring is een van aspekte wat tot die gewildheid van Pendoring bydra. Enige van die 11 amptelike tale in Suid-Afrika kan in dié kategorie inskryf solank die konsep eg Suid-Afrikaans is, en die Umphetha-prys van R20 000 wat verlede jaar ingestel is, lok groot belangstelling. Umphetha beteken “die beste” in Zoeloe.
“Die geleenthede wat ons deur Pendoring vir Afrikaans skep, geskied dus nie ten koste van ander tale nie,” sê Gouws. Hy noem dié kategorie “ ’n verruiming van ’n Engels-georiënteerde bedryf” en sê dié omarming van die breër gemeenskap is net tot die voordeel van Afrikaans.

Hy lag dat “hamba, Forrest, hamba”, die vertaling van “run, Forrest, run”, uit die rolprent Forrest Gump al sinsnede is wat hy in ’n advertensie vir die Maponya Mall in Soweto onder die 2010-Pendoring-finaliste verstaan het, maar oor die positiewe reaksie wat dié kategorie ontlok, is daar geen twyfel nie. “Dit is vir Afrikaans lekker om deel van ’n groter taalfamilie te wees en ons inklusiwiteit skep soveel welwillendheid,” verduidelik Gouws.

Dié inklusiwiteit is kenmerkend van alle ATKV-projekte, sê hy, soos die feit dat daar drie takke van die kultuurorganisasie in Soweto is, dat die skoolkore wat aan hul kompetisies deelneem van elke agtergrond kom en dat ’n Zanele Ontsheng van Riebeeckstad Hoërskool as beste taalgebruiker aangewys kon word in die huistaal-kategorie van die redenaarkompetisie in haar ouderdomsgroep in 2011 (daar is ook kategorieë vir tweede- en derdetaalsprekers van Afrikaans).

Die kreatiwiteit wat die hart van reklame is, lê die ATKV ook na aan die hart. “Kultuur is kreatiwiteit,” sê Gouws. Hy meen hoewel alle reklame-agentskappe in wese Engels is, spog vele van die werknemers met Afrikaanse vanne, en dit is ook vir die ATKV belangrik om onregstreeks skeppende Afrikaanse mense met sy Pendoring-betrokkenheid te ondersteun.
Hy meen Pendoring bly byderwets en pas elke jaar by dié vooruitstrewende bedryf aan. “Ons is sexy, ons het gehalte en ons pryse is uitstekend,” sê hy. En niemand loop vroeg by die partytjie nie, lag hy. “Ons is nogal trots op wat Pendoring regkry,” sê Gouws.