Afrikaans is ’n effektiewe reklametaal

“Ons moet pro-aktief optree om Afrikaans vorentoe te vat. Om die Pendoring-reklametoekennings weer as Platinumborg te ondersteun is deel van die plan,” sê dr. Theuns Eloff, voorsitter van Die Dagbreek Trust.

“’n Uitgenooide groep belanghebbendes het oor die Trust se bestedingstrategie besin omdat ons glo dat Afrikaans ’n krisistyd binnegaan wat effektiewe ingryping noodsaak. Die besinning het ’n hersiene strategie meegebring wat daarop gemik is om oor die volgende vyf jaar ’n daadwerklike en rigtinggewende verskil aan die toekoms van ons taal te maak. Binne hierdie nuwe raamwerk skenk ons ook oorweging aan projekte met ’n vermenigvuldigingseffek sodat Afrikaans optimaal voordeel uit ons betrokkenheid kan trek. Ons sien Pendoring as só 'n projek.”

Eloff sê Afrikaans is ’n effektiewe reklametaal. “Daar is al lekker advertensies in Afrikaans gemaak wat selfs anderstaliges geniet. En as die Pendoring-reklametoekennings (die enigste van sy soort in die bedryf) moet dien as ’n wortel voor bemarkers en reklame-agentskappe se neuse om aan te hou om Afrikaanse advertensies te skep, dan ondersteun ons graag dié poging.

“Dalk het dit ook tyd geword dat Afrikaanse verbruikers hul stemme begin dik maak. Afrikaanssprekendes se koopkrag is nog sterk genoeg om aan te dring op Afrikaanse advertensies sonder om negatief te wees. Die grootste vyand van Afrikaans is egter dikwels Afrikaanssprekendes self.

“Ons kan nie ontken dat Afrikaans in sy geheel ’n laeintensiteitkrisis beleef nie. Dit herinner 'n mens aan 'n padda wat in koue water swem wat geleidelik warmer gemaak word. Hy kom nie agter dat die water al warmer word nie totdat dit te laat is.

“Dit is die hoër funksies van Afrikaans wat weens die owerheid se houding in gevaar is – op die vlak van onderwys, die akademie, wetenskap en as handelstaal. Die regering se houding is een van goedgunstige verwaarlosing. Dink maar aan die enkeltalige Afrikaanse skole wat al minder word en Afrikaans wat by universiteite onder druk is.

Nog net die Noordwes-universiteit Potchefstroomkampus se Afrikaanse komponent is nog sterk. Die ander universiteite toon jaar na jaar 'n konstante daling in Afrikaanstalige voorgraadse studente. En wat die kunste aan betref, sukkel selfs die gewilde Afrikaanse kunstefeeste om borgskappe te kry.

“Wêreldwyd sterf sestig tale per jaar uit. Om dus te dink dat Afrikaans as hoëfunksietaal vanself sal bly voortbestaan sonder pro-aktiewe ondersteuning, is bloot naïef. Daar is baie wat Afrikaanssprekendes kan doen om te sorg dat Afrikaans nie uitsterf nie: Hou aan Afrikaans praat en skryf, moenie jou kinders na 'n Engelse skool stuur nie en dring aan op Afrikaanse universiteitsonderrig en ondersteun produkte wat in Afrikaans bemark word,” sê dr. Eloff.
  • Die wenner van die Prestigeprys ontvang 'n oorsese studiereis van R100 000.
  • Elke gouewenner ontvang ’n goue Pendoring-trofee en R6 000 kontant.
  • Elke silwerwenner kry ’n silwer Pendoring en R2 500 kontant.
  • Die algehele studentewenner ontvang R10 000 kontant plus 'n internskap by Etiket vir 2016.
  • Die kliënt van die Prestigewenner ontvang gratis media van deelnemende Pendoring- mediavennote.*
  • Die kliënt van die gouewenner van die radio-kategorie ontvang gratis lugtyd op Ofm ter waarde van R75 000.*
  • *Bepalings en voorwaardes geld.
Inskrywings vir vanjaar se Pendoring-reklametoekennings open op Maandag 4 Mei 2015 en sluit op 31 Julie.

Sluit aan by die Pendoring Facebookgroep of volg @Pendoring_ op Twitter en gebruik die hutsteken #Pendoring2015.