ATKV help met nasiebou

Meertaligheid organisasie se visie

Die ATKV het nie net ’n missie om Afrikaans te bevorder nie, maar ook meertaligheid.

So sê Japie Gouws, besturende direkteur van die ATKV-groep, wat weer vanjaar as platinumborg sy gewig agter die Pendoring-reklametoekennings ingooi.

Minderheidstale bedreig

“Volgens me. Irina Bokova, direkteur-generaal van UNESCO, is inheemse tale die meerderheid tale wat oor die wêreld heen gepraat word. Hierdie tale word egter die meeste bedreig. Deur die tale uit die wetenskapsterrein te sluit, beteken dat die sprekers daarvan van hul fundamentele menseregte tot wetenskaplike kennis ontneem word. Daarmee sê sy in wese dat moedertaalonderrig die sleutel is tot die opheffing van mense,” sê Gouws.

 “Die jongste sensus het gewys dat 90% van Suid-Afrika se inwoners se moedertaal nie Engels is nie. ? Minderheidgroep in die land se taal word dus as die verstektaal aanvaar. Ons sê nie Afrikaans moet bo die ander inheemse tale bevorder word nie, inteendeel, ons wil juis hê dat die ander tale ook bevorder moet word en die ATKV is besig om dit te doen,” voeg hy by.

Grondwetlike beskerming

Soos al die ander amptelike landstale, moet Afrikaans grondwetlik ook sy plek in die son kry, glo Gouws.

En al is die onweerswolke besig om saam te pak om Afrikaans met Afrikaanse onderrig wat by universiteite en skole onder geweldige druk is, voel hy nie bedreig nie.

“Ons moet aandring op ons regte wat deur die Grondwet beskerm word. Artikel 6 (2) van die Grondwet maak voorsiening dat die Staat praktiese en positiewe stappe moet neem om die status van die inheemse tale op te hef en om die gebruik daarvan te bevorder. Hoewel die aanslag hoofsaaklik op Afrikaans is, word daar min gedoen om die ander inheemse tale op te hef en te bevorder.

 “Die ATKV kyk pro-aktief na wat die beste is vir Afrikaans in die huidige politieke klimaat. Dit is belangrik dat ons ’n Afrikaanse organisasie bly, maar ons probeer ? verskil maak in al Suid-Afrika se kulture soos byvoorbeeld met ons gewilde kooroptredes. Die ATKV is die grootste aanbieder van kooroptredes in Suid-Afrika – dit gaan vir ons oor die waarde van koorsang, nie net Afrikaanse koorsang nie. En as die ATKV projekte in skole aanpak, nooi hy van die ander taalgroepe om ook in hul tale deel te neem en dan word dit in Afrikaans getolk. So bevorder ons meertaligheid,” vertel hy entoesiasties.

Nasiebou

Die ATKV se projekte het weliswaar met taal te doen, maar nog meer met nasiebou, sê Gouws. “Die ATKV kry dit reg om verskillende kultuurgroepe bymekaar te bring. Om mekaar se kulture te vier en te geniet; dit is waaroor nasiebou gaan.

“Ons landsleuse “!ke e: /xarra //ke” beteken ‘eenheid in diversiteit’. Ons kan dit nie uitleef as ons nie divers is nie. Die gewilde Suidoosterfees waarby die ATKV betrokke is, is byvoorbeeld baie divers en tog baie suksesvol. Mense vanuit diverse agtergronde woon dit by.

“Die Pendoring-reklametoekennings is ook al ? rukkie lank besig om hande te vat met die ander inheemse tale. Dit het net te maklik geword om maar net in Engels te adverteer. Afrikaans en die ander tale word nie genoeg erken vir die waarde wat hulle kan toevoeg en die markte wat hulle kan bereik nie. Ons wil nie laer trek nie, maar wil eerder saam met die ander inheemse tale die wa deur die drif help.

Moedertaalreklame

“Die krag van moedertaalreklame is nog glad nie voldoende ontgin nie. Advertensies is veelkantig. Dit kan enige onderwerp aanraak. Dit kan (behalwe om ? produk te bemark) ? storie vertel. As ons na mekaar se stories luister en saam mekaar se suksesse vier, dan kom ons by nasiebou uit. En dít is ook Pendoring se missie.

Hy doen ? beroep op Afrikaanssprekendes om Afrikaans te bevorder deur nie skaam te wees vir hulle taal nie.

“Al word ons gekonfronteer met beskuldigings en verwyte en word Afrikaans voorgehou as die duiwel van die verlede, moet ons onthou daar bestaan nie iets soos ? minderwaardige taal nie. Gaan eenvoudig voort en lééf in Afrikaans. Maar aan die ander kant moet ons nie in isolasie leef nie. Ons het die ander mense in ons land nodig. Kom ons deel ons erfenisse met mekaar. Stel belang in die ander kulture se tale en kulture en geskiedenis en waardeer dit. So sal ons al die inheemse tale bevorder, ook Afrikaans,” sê hy passievol.


Japie Gouws