Dagbreek Trust snoer wyd kragte saam om Afrikaans vlerke te gee

Die feit dat Afrikaans die afgelope tyd die wind toenemend van voor kry, het Dagbreek Trust, in samewerking met enersdenkende organisasies en rolspelers, laat besluit om daadwerklik op tree en met ? omvattende veldtog vorendag te kom om Afrikaans opnuut stukrag te gee en as ? sterk handelsmerk te vestig.

Volgens dr. Theuns Eloff, voorsitter van Dagbreek Trust, ? lojale platinumborg van die Pendoring-reklametoekennings, het die veldtog gestalte gekry ná ? dinkskrum sowat twee jaar gelede waar alle Afrikaanse organisasies verteenwoordig was en indringend besin is oor die toekoms van Afrikaans. “Feit is Afrikaans is polities onder druk en die tyd het aangebreek vir álmal wat lief is vir die taal om saam te werk om sy toekoms te verseker,” beklemtoon hy.

In soverre Pendoring hom al vir langer as twee dekades sterk beywer vir die behoud en bevordering van Afrikaanse reklame, is Pendoring en Dagbreek Trust, wat in die jare dertig in die lewe geroep is met die spesifieke missie om die Afrikaanse taal en kultuur in die wydste sin te bevorder, ideale pasmaats. Dagbreek Trust sal daarom aanhou om Pendoring te ondersteun, voeg hy by.

Veldtog Afrikaans

Veldtog Afrikaans se strategie is daarop gemik om Afrikaans se sjarme, eiesoortigheid, diversiteit en nut te bevorder in samewerking met, en tot voordeel van die reeds bestaande Afrikaanse projekte, aksies en organisasies.

“Dit is belangrik vir Afrikaanssprekendes om hul lewensreis suksesvol in Afrikaans te voltooi en nie negatief te raak en tou op te gooi nie. In die jare dertig het Afrikaanssprekendes ook moed verloor oor Engelse oorheersing, maar dit het verander. Dit kan wéér verander,” beklemtoon Eloff.

Die kern van die inisiatief is ’n mediaveldtog deur middel van buitelugborde, en TV-, radio- en gedrukte advertensies wat wys hoeveel mense, oud en jonk, en oor kleur- en kultuurgrense heen, dit geniet om Afrikaans te praat. Deur middel van ? kompetisie waarin heelwat geld gewen kan word, nooi Veldtog Afrikaans Suid-Afrikaners uit om te wys hoe húl Afrikaans lyk.

Webwerf

? Splinternuwe, omvattende webwerf en waardevolle hulpbron, afrikaans.com, is ’n verdere kernelement van Veldtog Afrikaans. Die veldtog en webwerf word deur Dagbreek Trust gefinansier.

Volgens Eloff wil die webwerf ’n bymekaarkomplek wees vir álle mense wat hulself deel voel van die taalfamilie – hetsy naby, verlangs of terloops – en vir enigeen wat meer oor die taal en sy bedrywighede wil weet of sommer net nuuskierig is oor die Afrikaanse leefwêreld, voeg hy by.

 “Afrikaans.com wil nie net die voortou neem met die skep van 'n aanlynbeweging wat Afrikaans positief bemark en beïnvloed nie, dit wil ’n persoonlike verwysingsraamwerk van inligting, vermaak en opvoeding vir die gebruiker wees wat ten alle tye toeganklik is, waar gebruikers ook al beweeg.”

Met verskeie bakens om enige soektog deur die Afrikaanse landskap te vergemaklik, sal jy op afrikaans.com alles vind wat jy oor die taal wil weet. “Dit is ’n lewendige, dinamiese en organiese kanaal wat 'n diens lewer aan die gebruiker en bevat onderwerpvelde soos Ontspan, Beleef, Leer en Deel, met afdelings vir musiek, boeke, kos, ’n nuttige feeskalender en ’n webkatalogus. Alle groot organisasies, feeste, optredes en projekte word ook hier bemark met deurklik-skakels na die verwante webtuistes.”

Deelname

Op afrikaans.com kan besoekers aan die webwerf ook deelneem aan verskeie kompetisies en so ’n bydrae maak tot die bewaring van ons erfenis vir die hele taalgemeenskap.

Dagbreek Trust skaar hom volkome agter die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se prettige kompetisie op afrikaans.com, onder die titel Varsgebek.  

Dié kompetisie gee taalgebruikers die geleentheid om nuwe woorde, vakterme, uitdrukkings, idiome of streektaal wat nog nie in woordeboeke of ander taalbronne opgeteken is nie, in te skryf. Behalwe dat maandelikse pryse op die spel is, is die wins vir Afrikaans dat al die inskrywings aan leksikograwe voorgelê word vir moontlike opname in woordeboeke en databasisse.

Op afrikaans.com kan mense ook vir hul gunstelingboek of -liedjie stem om te verseker dat dit afrikaans.com se uitskieterslys vir liedjies of boeke haal.

Veldtog Afrikaans spog met talle bekende Afrikaanssprekende voorlopers as beskermhere en ambassadeurs. Besoekers aan die webwerf kan ook kom met nóg ambassadeursvoorstelle.

Onderwys

Dagbreek Trust stel hom ook ten doel om Afrikaans op onderwysgebied te bevorder en in stand te hou, en vir dié doel is ’n parallelle onderwystrust, Trust vir Afrikaanse Onderwys, in die lewe geroep.

Om Afrikaanse leerlinge in groter getalle in tradisioneel Afrikaanse skole te huisves en dié skole steeds ’n gerekende krag te maak, beoog Trust vir Afrikaanse Onderwys, in samewerking met Atterbury Trust, onder meer om as ’n loodsprojek te help met die finansiering en oprigting van nuwe koshuise by ’n aantal voorste Afrikaanstalige plattelandse skole.

 

“Dit is ’n belegging in die toekoms van Afrikaanse skole want die geld wat oor ’n tydperk terugbetaalbaar is, gaan ‘omgerol’ word en by nóg Afrikaanse skole ingeploeg word. Afrikaanssprekende jongmense moet weet: as hulle hard studeer en hul kant bring, sal daar in Suid-Afrika altyd vir hulle plek wees,” sê Eloff.

 

Volgens Franette Klerck, Pendoring-hoofbestuurder, is die ondersteuning van ’n verdienstelike organisasie soos Dagbreek Trust van onskatbare waarde. “Stilweg maar onverpoos doen Dagbreek Trust geweldig baie om Afrikaans en welwillendheid jeens die taal op talle gebiede te bevorder – ’n leier in woord en daad wat met sy ruim borgskap aan Pendoring help om Afrikaanse én ander moedertaalreklame ’n plek in die son te gee.”


Dr Theuns Eloff, Chairman of Dagbreek Trust